sâmbătă, 7 aprilie 2012

Alegeri – Informare corectă


Petiţia poate fi votata pe:
Având în vedere că legea lustraţiei a fost declarată neconstituţională şi pentru a nu leza dreptul de a alege şi de a fi ales dar şi dreptul cetăţenilor la o informare corectă, aşa cum sunt stipulate în Constituţia României la art.36, art.37 şi art.31, propun obligativitatea introducerii următoarelor articole în legile alegerilor electorale, ce vor fi emise până în anul 2041 atât pentru alegerile locale (excepţie cele din iunie 2012) cât şi pentru cele generale:
1. În capitolul referitor la depunerea candidaturilor să fie stipulată obligativitatea depunerii, de către candidaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1976, a unei declaraţii pe proprie răspundere din care să reiasă dacă au făcut parte din structurile de putere şi/sau din aparatul represiv ale regimului comunist, precum şi cel mai înalt nivel, ca funcţie şi responsabilitate, atinse în cadrul acestora;
2. În capitolul referitor la campania electorală să fie introdusă obligativitatea ca:
- afişele care promovează un candidat să aibă în partea de jos, central, trecută în clar, lizibil de la distanţă şi contrastant cu fondul afişului un text care să specifice funcţia şi responsabilitatea cea mai mare, aşa cum a rezultat din declaraţia pe propria răspundere. Dimensiunile caracterelor folosite să depindă de poziţionarea în aceste ierarhii, după cum va fi descris mai jos;
- afişele care promovează un partid să conţină, în parte dreaptă jos, o casetă în care să fie centralizat numărul total de candidaturi şi defalcat pe patru categorii numărul de candidaţi care au ocupat funcţii şi au avut responsabilităţi în structurile de putere şi/sau în aparatul represiv ale regimului comunist, aşa cum va fi descris mai jos;
- similar să se procedeze şi în cazul spoturilor video difuzate pe canale mass-media, informaţia trebuind să fie vizibilă pe toată durata acestora;
- în cazul mesajelor audio să fie prezentate la final aceste informaţii, cu o cadenţă constantă şi normală, fără suprapunerea altor fonduri sonore;
3. Declaraţiile neconforme dovedite să conducă automat, pe lângă pedepsele stipulate în codul penal, la anularea candidaturii, dacă acestea au fost dovedite înainte de data alegerilor, respectiv la pierderea funcţiei şi poziţiei obţinute în cadrul alegerilor. Cercetarea corectitudinii declaraţiilor pe proprie răspundere nu va putea fi încetinită şi nu va necesita avize speciale de la forurile în care persoana a fost aleasă prin scrutin.


     Din punct de vedere tehnic, pentru respectarea celor de mai sus, funcţiile şi responsabilităţile avute în structurile de putere şi/sau în aparatul represiv ale regimului comunist, vor fi împărţite în patru categorii bine definite, pe baza cărora se va construi un nomenclatoar, de care va trebui să se ţină cont la depunerea declaraţiei pe proprie răspundere.
     Cele patru categorii principale vor fi, în ordine:
1. Nivel central;
2. Nivel judeţean;
3. Nivel local;
4. Nivel instituţional.
     Ierarhizarea de mai sus va impune dimensiunea caracterelor folosite spre informare în spoturilor video şi afişele electorale, respectiv a tonalităţii şi cadenţei de citire în cazul mesajelor audio.
     Precizez că prin cele de mai sus nu se poate invoca că s-ar aduce prejudicii de imagine şi onoare a candidaţilor sau ca s-ar arunca astfel o anatemă asupra acestora, accederea în astfel de poziţii fiind posibilă doar cu acceptul lor.
     Deasemenea prin această procedură alegătorii vor putea pune corect în balanţă informaţiile despre candidaţi precum şi trecutul lor, putând astfel face o alegere în deplină cunoştinţă de cauză. 

Bucureşti, 7 aprilie 2012

Eduard – Daniel Anghel